Informacja dotycząca składu mineralnego i petrograficznego złoża serpentynitu antygorytowego zlokalizowanego w nasławicach - KOSD WROCŁAW Sp. z o.o. Sp. k.
 

Informacja dotycząca składu mineralnego i petrograficznego złoża serpentynitu antygorytowego zlokalizowanego w Nasławicach

Informacja dotycząca składu mineralnego i petrograficznego złoża serpentynitu antygorytowego zlokalizowanego w Nasławicach

Kopaliną wydobywaną w Nasławicach jest serpentynit antygorytowy. Na podstawie wykonanych szczegółowych badań mineralogiczno-petrograficzne złoża Nasławice można stwierdzić, że podstawowym składnikiem serpentynitów jest antygoryt. Pozostałymi podrzędnymi składnikami są minerały rudne (tlenki żelaza, chromit w ilości od 0,1 do ok. 8%). Podrzędnymi, akcesorycznymi składnikami skały bywają też minerały występujące w cienkich żyłkach: magnezyt, minerały z grupy SiO2 (opal), chloryt, aktynolit i inne minerały z grupy serpentynu: lizardyt i chryzotyl.

Nazwa azbest dotyczy ogółu minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami metali, zawierającymi w swoim składzie magnez, sód, wapń lub żelazo. Azbesty niezależne od różnic chemicznych i różnic wynikających z budowy krystalicznej są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie. Obecne są w bardzo wielu różnych skałach (min. w bazaltach, diabazach, wapieniach, dolomitach, solach).

W całym okresie eksploatacji złoża, serpentynit z Nasławic poddawany był szczegółowym badaniom mineralogicznym. Badana była kopalina, jak i pył powstający w czasie jej urabiania i przeróbki. Wielostronne badania przeprowadzone w kilku instytucjach naukowo-badawczych wykazały brak w nich wykrywalnych ilości azbestu chryzotylowego.

Badania mineralogiczne serpentynitów z Nasławic, produktów ich kruszenia i pyłu w powietrzu wykonane w kilku instytucjach nie potwierdzają obecności w złożu w Nasławicach azbestu w ilościach znaczących i szkodliwych. Stwierdzono, że eksploatacja złoża oraz przeróbka kopaliny i użytkowanie wytwarzanego surowca (kruszywa) nie stwarza zagrożenia ani dla zatrudnionych przy eksploatacji i przeróbce serpentynitu, ani zagrożenia środowiskowego jego użytkowaniem jako kruszywa drogowego.

Warto wspomnieć również o tym, że kruszec z Nasławic posiada atest Państwowego Zakładu Higieny, stwierdzający, iż serpentynit antygorytowy odpowiada wszelkim wymaganiom higienicznym.

W niektórych opracowaniach na temat azbestu niesłusznie utożsamiało się azbest z serpentynitem, bądź też przyjmowano, że każdy serpentynit zawiera w swoim składzie duże ilości azbestu. Przyczyną takich opinii było prawdopodobnie niewłaściwe zrozumienie i interpretacja pojęcia azbestu.

 

ŹRÓDŁA
 • zespół pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Marek Niecia „Dokumentacja geologiczna złoża serpentynitu ‘Nasławice’ w kategorii C1 Kraków, wrzesień 2009 roku
 • Dokumentację sporządzono na podstawie badań geofizycznych powierzchniowych
 • rodzaj badań: obrazowanie elektrooporowe
 • ilość próbek: 3 profile o długości łącznej około 1 000 m
 • wykonawca: Geotech Sp. z o.o. – Rzeszów/ mgr inż. Piotr Gawron z zespołem badań laboratoryjnch
 • rodzaj badań: badania właściwości fizyczno-mechanicznych serpentynitów
 • ilość próbek: próbki pięciu skał serpentynitowych
 • wykonawca: Laboratorium Badania Własności Skał i Wyrobów Kamieniarskich WGiG AGH – Kraków/ dr inż. Jakub Mazurek, dr inż. Joanna Hydzik
 • rodzaj badań: badania mineralogiczno-petrograficzne
 • ilość próbek: 9
 • wykonawca: prof. dr hab. inż. Wiesław Heflik/ AGH Kraków
 • rodzaj badań: badania mineralogiczne w zakresie identyfikacji składu fazowego
 • ilość próbek: 4 (sproszkowane i kawałki)
 • wykonawca: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ratajczak, mgr inż. Adam Gaweł/ AGH – Kraków
 • Ponadto wykorzystano wyniki badań jakościowych produkowanych kruszyw z lat 2008-2009
 • wykonane na podstawie czterech analiz przez Laboratorium Drogowe GDDKiA o/Wrocław.
 
 

© 2016 POLISHGREEN

[X]

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.